Over de Sponsorbijdrage en Havenbedrijf Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam verzorgt het nautisch beheer en de exploitatie van de haventerreinen van Dordrecht Inland Seaport. Het Havenbedrijf vindt het belangrijk om in steden waar het actief is, bij te dragen aan een prettig woon- en leefklimaat.

Het Havenbedrijf heeft sinds 2017 een sponsorovereenkomst met Dordrecht Marketing & Partners. In de even jaren wordt een sponsorbijdrage aan ‘Dordt in Stoom’ geleverd. In oneven jaren werd een sponsorbijdrage aan meerdere evenementen of activiteiten gegeven.

De Sponsorbijdrageregeling ‘Dordrecht & Water’, een samenwerking tussen het Havenbedrijf Rotterdam en Dordrecht Marketing & Partners, is wederom opengesteld.

Sponsorbijdrage 2024

Dit jaar wordt Dordt in Stoom wederom ondersteund en daarnaast maken maar liefst 10 kleinere initiatieven (evenementen/activiteiten) kans op een ondersteuning van €1.000,-.

Organisaties, evenementenorganisatoren en andere partijen in de stad worden opgeroepen om uiterlijk 30 april hun aanvraag in te dienen. Iedereen met een goed idee voor een evenement, project of activiteit die de verbondenheid van Dordrecht met de thema’s haven en water versterkt en uitdraagt kan dit doen. Half mei 2024 worden de winnaars bekend gemaakt.

Voorwaarden en inzenden

De voorwaarden van de regeling vind je hier. Lees s.v.p. de voorwaarden goed voor een aanvraag in te dienen. Een aanvraag indienen kan via deze pagina, waar ook de aanvraagformulieren te vinden zijn.

Bijdragen en winnaars uit het verleden

In 2018 en 2022 is een sponsorbijdrage gegeven aan Dordt in Stoom. In 2020 kon Dordt in Stoom vanwege corona niet doorgaan. In 2023 werd aan projecten rond Dordrecht en Water tweemaal een bijdrage van € 10.000 en vijf maal een bijdrage € 1.000 toegekend. Informatie over de winnaars van 2017, 2019 en 2023 kun je via de link teruglezen. In 2021 is vanwege corona een bijdrage gedaan aan het koepelproject Dordtse Feesten.

Dordrecht & Water is een initiatief van: