Uitreiking sponsorbijdragen op 11 juli 2019

De gemeente Dordrecht, het Havenbedrijf Rotterdam en Dordrecht Marketing hebben op 11 juli 2019 alle organisaties ontvangen die een sponsorbijdrage hebben aangevraagd.

Tot 1 april hebben deze instellingen en organisaties de gelegenheid gehad om via www.dordrechtenwater.nl een bijdrage aan te vragen. Deze bijdrage wordt in de oneven jaren verstrekt aan partijen die middels projecten invulling geven aan de versterking van de verbinding tussen stad en water.

In totaal zijn er zeven sponsorbijdragen verstrekt, twee van €10.000 en vijf van €1000,-. De sponsorbijdragen van € 1.000 zijn door loting verdeeld onder inzenders die aan de gestelde voorwaarden voldoen. De bijdragen van €10.000,- zijn uitgereikt aan Stichting De Verborgen Stad en het Dordts Patriciërshuis. De bijdragen van €1.000,- zijn uitgereikt aan:

  • Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
  • Stichting DE STAD
  • WSV 87
  • Dordtse Reddingsbrigade #2
  • Yulius het Tij

De twee sponsorbijdragen van €10.000 zijn geselecteerd door een onafhankelijk jury. In de jury zitten voorzitter Eric Schipper (directeur Waterbus), Mathijs Verhagen (Havenbedrijf Rotterdam), Rick Naaktgeboren (Gemeente Dordrecht), Joop Hylkema (onder andere vm. Divisie Directeur bij IHC Merwede) en Gerben Baaij (directeur Dordrecht Marketing).

Bij de uitreiking was ook wethouder Maarten Burggraaf (o.a. Economische Zaken, Evenementen en Financiën (inclusief Havenbedrijf Rotterdam) aanwezig.

Over de Sponsorbijdrage en Havenbedrijf Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam verzorgt het nautisch beheer en de exploitatie van de haventerreinen van Dordrecht Inland Seaport. Het Havenbedrijf vindt het belangrijk om in steden waar het actief is, bij te dragen aan een prettig woon- en leefklimaat.

Het Havenbedrijf heeft daarom sinds 2017 een sponsorovereenkomst met Dordrecht Marketing gesloten om ‘Dordt in Stoom’ te sponsoren en in de tussenliggende jaren steeds twee evenementen of activiteiten waarbij haven, scheepvaart of andere maritieme aspecten een rol spelen. Die ontvangen elk €10.000,-. Daarnaast worden vijf kleine projecten via loting met €1.000,- gehonoreerd.

Meer over de voorwaarden en regelingen

Dan zijn deze twee regelingen beschikbaar. Lees de voorwaarden per regeling goed door en  download het formulier waar je een aanvraag voor wilt doen. 

Winnaars 2019

De winnaars 2019 van de afgelopen aanvraagronde kun je via de link teruglezen.

Dordrecht & Water is een initiatief van: