Aanvragen sponsorbijdrage 2019/2020 gestart.

Dordrecht en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De stad omarmt het rijke verleden waarin zij floreerde als handelsplaats aan het water, waaraan Dordrecht letterlijk haar bestaan dankt. De historie is tot op de dag van vandaag terug te zien aan het ontelbare aantal monumenten in een uniek historisch havengebied. De aanwezigheid van water en de strijd met water hebben Dordrecht gevormd. Deze strijd gaf de stad – met een eigen drierivierenpunt – haar karakter, schilderachtige havens, maar ook het unieke Nationaal Park de Biesbosch.

Vandaag de dag speelt water voor Dordrecht nog steeds een belangrijke rol. De stad heeft een zeehaven en de regio heeft een hoge concentratie aan bedrijven, die actief zijn in scheepsbouw, waterbouw, maritieme toelevering, maritieme zakelijke dienstverlening en andere met het water verbonden activiteiten. Door haar ligging is Dordrecht een koploper in watermanagement.

Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) en Dordrecht Marketing stimuleren initiatieven die de (historische) verbinding tussen de stad en het water versterken en aan een groot publiek uitdragen. Hiervoor zijn in 2017 en in 2019 sponsorbijdrages beschikbaar.

Vraag vóór 1 april je sponsorbijdrage aan:

Kan jouw met het water verbonden stichting of vereniging wel een steuntje in de rug gebruiken? Heb jij een lumineus idee voor een evenement, project of activiteit die de verbondenheid van Dordrecht met de thema’s haven en water versterkt en uitdraagt? Dan zijn deze twee regelingen beschikbaar. Lees de voorwaarden per regeling goed door en  download het formulier waar je een aanvraag voor wilt doen. 

Eén van de twee regelingen is een prijsvraag. Een jury bestaande uit vertegenwoordigers van HbR, de gemeente Dordrecht, Dordrecht Marketing en twee externe juryleden besluiten over de toekenning van de bijdrage. Na toekenning van de bijdrage moeten projecten binnen een jaar zijn uitgevoerd. De overige voorwaarden kun je hier nalezen.

Winnaars 2017

De winnaars 2017 van de afgelopen aanvraagronde kun je via de link teruglezen.

Dordrecht & Water is een initiatief van: