Persbericht 05 April 2024

Persbericht:

Aanmelden Sponsorbijdrage ‘Dordrecht & Water 2024’ van start


De Sponsorbijdrageregeling ‘Dordrecht & Water’, een samenwerking tussen het Havenbedrijf Rotterdam en Dordrecht Marketing & Partners, is wederom opengesteld.

Dit jaar wordt Dordt in Stoom wederom ondersteund en daarnaast maken maar liefst 10 kleinere initiatieven (evenementen/activiteiten) kans op een ondersteuning van €1.000,-.

Organisaties, evenementenorganisatoren en andere partijen in de stad worden opgeroepen om uiterlijk 30 april hun aanvraag in te dienen. Iedereen met een goed idee voor een evenement, project of activiteit die de verbondenheid van Dordrecht met de thema’s haven en water versterkt en uitdraagt kan dit doen. Half mei 2024 worden de winnaars bekend gemaakt.

Alle informatie en voorwaarden aan de Sponsorbijdrageregeling ‘Dordrecht en Water’  zijn te vinden op de website www.dordrechtenwater.nl. Daar kunnen ook de formulieren om een aanvraag te doen worden gedownload.

 Achtergrond

Havenbedrijf Rotterdam verzorgt het nautisch beheer en de exploitatie van de haventerreinen van Dordrecht Inland Seaport. Het Havenbedrijf vindt het belangrijk om in steden waar het actief is, bij te dragen aan een prettig woon- en leefklimaat.

Het Havenbedrijf heeft sinds 2017 een sponsorovereenkomst met Dordrecht Marketing & Partners. In de even jaren wordt een sponsorbijdrage aan ‘Dordt in Stoom’ geleverd. In oneven jaren werd een sponsorbijdrage aan meerdere evenementen of activiteiten gegeven. Dit jaar is ook voor het eerst in een even jaar geld voor dat laatste beschikbaar.


Niet voor publicatie: Voor meer informatie: www.dordrechtenwater.nl

Gerben Baaij, directeur Dordrecht Marketing +31 (0)653626415 of g.baaij@dordrecht.nl

Persbericht 11 mei – Winnaars bekend

Stichting Intocht Sint Nicolaas en Dordrecht Pride ontvangen sponsorbijdrage Havenbedrijf Rotterdam

Op donderdag 11 mei maakte wethouder Maarten Burggraaf bekend dat Stichting Intocht Sint Nicolaas en Dordrecht Pride dit jaar ieder € 12.500,- ontvangen vanuit de Sponsorregeling van Havenbedrijf Rotterdam.

Projectplannen van de winnaars

Stichting Intocht Sint Nicolaas

Sint komt 18 november 2023 met de stoomboot, dat is traditie en blijft ook zo in Dordrecht. Althans in de beleving van de kinderen. Want de Sint komt dit jaar duurzaam, schoon en volledig elektrisch aan. Dordrecht maakt daarmee een unieke wending in het grootste kinderfeest van het jaar. Elektrisch varen met de nieuwe Stoomboot (Zilvermeeuw Z9). Dit schip stoot 0% CO2, fijnstof, roet of andere fossiele brandstoffen uit.

Door het gebruik van deze omvangrijke boot is het mogelijk om te werken met het mooiste podium op het water. Met een passend programma wordt het een unieke intocht met als decor de prachtige wateren en historische havens van Dordrecht.

Dordrecht Pride

Dordrecht Pride wil de stad en haar regio met elkaar verbinden doormiddel van speciale Pride-Waterbussen. Op de bestaande lijnen zullen voorafgaand van de Pride Walk speciaal aangeklede Pride-Waterbussen varen naar Dordrecht waar gezamenlijk de Pride Walk wordt ingezet. Zo begint de Pride voor de één al in Alblasserdam en voor de ander in Sliedrecht. Het water vormt de verbinding waardoor er gezamenlijk Pride kan worden uitgedragen.

Daarnaast hebben vijf projecten een sponsorbijdrage van € 1.000 ontvangen. Het gaat om:

 • Dordtse Zomerscholen, met een programma voor twee lesweken met water als centraal thema;
 • Nationaal Onderwijsmuseum, voor een podcast over de opkomst en het verdwijnen van schippersinternaten;
 • Stichting Wantijbadmet een aanvraag voor de de renovatie van de duikplank;
 • Darja de Caluwé producties in samenwerking met Dordtse Diva’s, het betreft een project ter verwelkoming van toeristen van de riviercruisemarkt;
 • Centraal Comité Oranjedag met een project rondom Koningsdag en het centrale vuurwerk op het 3 Rivierenpunt.

Selectie winnaars

De twee sponsorbijdrages van €12.500 zijn geselecteerd door een onafhankelijk jury. In de jury zitten voorzitter Gerbrand Schutte (directeur Waterbus/Blue Amigo), Bram Voncken (Havenbedrijf Rotterdam), Rick Naaktgeboren (Gemeente Dordrecht), Joop Hylkema (onder andere vm. Divisie Directeur bij IHC Merwede) en Gerben Baaij (directeur Dordrecht Marketing & Partners).

De winnaars van de sponsorbijdrage van €1000,- zijn tijdens de bijeenkomst a-select gekozen middels een loting.

Persbericht 1 maart 2023

Sponsorbijdrageregeling ‘Dordrecht & Water’ opnieuw van start

Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) beheert de zeehaven in Dordrecht. Sinds 2017 heeft HbR met Dordrecht Marketing & Partners een sponsorovereenkomst om de maatschappelijke betrokkenheid van HbR in Dordrecht te onderstrepen.

Het Havenbedrijf Rotterdam wil het maritieme karakter van Dordrecht onder de aandacht brengen en bijdragen aan het aantrekkelijk houden van Dordrecht als vestigingsplaats, als stad om in te wonen en werken. Jaarlijks ontvangt Dordrecht Marketing & Partners een financiële bijdrage van gemiddeld €25.000 die wordt ingezet om activiteiten, projecten en evenementen te ondersteunen die de verhouding van Dordrecht met water, de haven, scheepvaart en andere maritieme aspecten aan een breed publiek uitdragen.

De Sponsorbijdrageregeling ‘Dordrecht & Water’, voortkomend uit deze samenwerking tussen HbR en Dordrecht Marketing & Partners is nu opengesteld. Aanvragen moeten uiterlijk 28 maart 2023 zijn ingediend.

Deze sponsorbijdrageregeling kent twee onderdelen:

 • Vijf (kleine) projecten of organisaties ontvangen op basis van loting een sponsorbijdrage van € 1.000,-
 • Twee evenementen of projecten ontvangen elk een sponsorbijdrage van € 12.500. De winnaar van deze prijsvraag wordt gekozen door een jury, waarin onder andere vertegenwoordigers van het Havenbedrijf, de gemeente Dordrecht en Dordrecht Marketing plaats hebben.

In even jaren wordt vanuit op basis van de sponsorovereenkomst het evenement ‘Dordt in Stoom’, dat om het dat om het jaar plaatsvindt, ondersteund. In oneven jaren wordt op deze wijze een bijdrage geleverd aan evenementen en activiteiten waarbij de verhouding tussen Dordrecht en water, haven, scheepvaart en/of andere maritieme aspecten een rol spelen.

Alle informatie over Sponsorbijdrageregeling ‘Dordrecht en Water’ is te vinden op de website www.dordrechtenwater.nl. Daar kunnen ook de formulieren om een aanvraag te doen worden gedownload. Op de website zijn ook de eerdere winnaars opgenomen.

Persbericht 11 juli 2019

Het Havenbedrijf Rotterdam en Dordrecht Marketing hebben op 11 juli in het atrium van Intree Dordrecht de winnaars van de prijsvraag ‘Dordrecht & Water’ bekend gemaakt.

Winnaars € 10.000

Het Dordts Patriciërshuis en de Stichting Verborgen Stad ontvangen elk een sponsorbijdrage van € 10.000. De winnaars hebben volgens een onafhankelijke jury projecten ingediend die het best de verbinding tussen de stad en het water kunnen versterken, én uit kunnen dragen aan een groot publiek.

Daarnaast werd aan 5 maatschappelijke organisaties elk € 1.000 toegekend. Maatschappelijke organisaties uit Dordrecht die een relatie hebben met water en/of de haven konden zich inschrijven voor 5 sponsorbijdragen van elk € 1.000.

Winnaars € 1.000

 • Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
 • Stichting DE STAD
 • WSV 87
 • Dordtse Reddingsbrigade #2
 • Yulius het Tij

Dordrecht & Water is een initiatief van: