Juryrapport

JURYRAPPORT 2017 PRIJSVRAAG SPONSORREGELING DORDRECHT & WATER 

De jury van de prijsvraag ‘Dordrecht & Water’ heeft 8 projecten ontvangen voor een sponsorbijdrage van € 10.000. De jury heeft vanzelfsprekend de verschillende projecten uitgebreid doorgenomen en besproken. De jury constateerde dat de ingediende voorstellen onderling zeer verschillend en zeer divers waren. Sommige voorstellen legden de nadruk op de ontwikkeling van ideeën, andere juist op de uitvoering ervan. Sommige voorstellen waren gericht op het bereiken van veel mensen in het verenigingsleven in Dordrecht, andere richtten zich juist op het aantrekkelijker maken en het vertellen van het verhaal van de binnenstad aan inwoners en bezoekers.

Uit alle inzendingen sprak zonder uitzondering passie. Passie voor water, passie voor Dordrecht en de ontwikkeling van Dordrecht, passie voor de binnenstad, passie voor bezoekers of passie voor inwoners. De jury is blij met de diversiteit van de voorstellen. Dat maakte het keuzeproces niet eenvoudiger, maar je wilt als jury ook echt wat te kiezen hebben. En dat was het geval.

De jury heeft in haar beoordeling gekeken naar met name de volgende elementen:

  • De relatie met het water en de haven;
  • Het publieksbereik van het project;
  • De begroting, financiën en de haalbaarheid;
  • Maar vanzelfsprekend ook naar:
    • De creativiteit;
    • De mate waarin het project als ’typisch Dordts’ aanvoelt;
    • En natuurlijk of de juryleden het een interessant, leuk, aansprekend project vinden.

Na rijp beraad heeft de jury twee winnaars gekozen. Beide winnaars ontvangen elk een sponsorbijdrage van € 10.000.

De winnaars zijn:

‘Red jezelf te water’, van AquActief

‘Urban Galerie Dordrecht’, van de Stichting Brugwaterhuisjes

Graag licht ik de overwegingen van de jury nog kort toe.

AquActief werkt in een brede coalitie van met water en watersport verbonden organisaties aan een veelzijdig project om op een speelse manier de zelfredzaamheid en veiligheid van mensen op en om het water te verhogen. De jury vindt dat gezien de alomtegenwoordigheid van water in Dordrecht van cruciaal belang. De pragmatische aanpak sprak de jury zeer aan en dat geldt evenzeer voor het feit dat dit onderwerp, onder aanvoering van de Reddingsbrigade, door een groot aantal organisaties gezamenlijk wordt opgepakt.

AquActief vroeg een bijdrage voor twee specifieke onderdelen, maar de jury wil graag dit project in de breedte ondersteunen en stelt de bijdrage beschikbaar voor het volledige project. Bij de vele bruggen in Dordrecht staan brugwachtershuisjes, van waaruit vroeger de bruggen werden bediend. Tegenwoordige gebeurt dat bedienen op afstand en hebben de huisjes geen directe functie meer. De brugwachtershuisjes zijn echter wel een vorm van kenmerkend maritiem erfgoed, die de band van Dordrecht met het water en haar havens zichtbaar en tastbaar maken. Het is daarom goed dat deze brugwachtershuisjes aandacht krijgen en een functie krijgen. Zonder die twee blijft erfgoed niet in stand.

De Stichting Brugwachtershuisjes maakt een route langs 5 Brugwachtershuisjes die als een lint door de binnenstad loopt. Ieder huisje krijgt een door Dordtse kunstenaars ontworpen eigen kunstwerk met een maritiem thema of gebaseerd op de Dordtse geschiedenis. De jury vindt dat de brugwachtershuisjes met dit project een interessante nieuwe tijdelijke functie krijgen, die bijdraagt aan de levendigheid en aantrekkelijkheid van de binnenstad van Dordrecht.

Over de prijsvraag Sponsorregeling ‘Dordrecht & Water’

Dordrecht en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De stad omarmt het rijke verleden waarin zij floreerde als handelsplaats aan het water. Vandaag de dag speelt water voor Dordrecht nog steeds een belangrijke rol.

Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) en Dordrecht Marketing stimuleren met de sponsorregeling ‘Dordrecht & Water’ initiatieven die de (historische) verbinding tussen de stad en het water versterken en aan een groot publiek uitdragen. Hiervoor zijn in 2017 en in 2019 bijdragen beschikbaar. In 2018 wordt het evenement Dordt in Stoom ondersteund.

De inzendingen voor een bijdrage van € 10.000 werd door een onafhankelijke jury samengesteld.

In deze jury zaten voorzitter Gerbrand Schutte (voormalig directeur Waterbus), Mathijs Verhagen (Havenbedrijf Rotterdam), Rick Naaktgeboren (Gemeente Dordrecht), Elias Ott (Directeur Koninklijke Van der Wees-groep) en Gerben Baaij (directeur Dordrecht Marketing). Daarnaast waren er 5 bijdragen van € 1.000 beschikbaar voor maatschappelijke organisaties die verbonden zijn met water en/of de haven 

Meer informatie over de Sponsorregeling Dordrecht & Water’ is terug te vinden op www.dordrechtenwater.nl