Persbericht 1 maart 2023

Sponsorbijdrageregeling ‘Dordrecht & Water’ opnieuw van start

Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) beheert de zeehaven in Dordrecht. Sinds 2017 heeft HbR met Dordrecht Marketing & Partners een sponsorovereenkomst om de maatschappelijke betrokkenheid van HbR in Dordrecht te onderstrepen.

Het Havenbedrijf Rotterdam wil het maritieme karakter van Dordrecht onder de aandacht brengen en bijdragen aan het aantrekkelijk houden van Dordrecht als vestigingsplaats, als stad om in te wonen en werken. Jaarlijks ontvangt Dordrecht Marketing & Partners een financiële bijdrage van gemiddeld €25.000 die wordt ingezet om activiteiten, projecten en evenementen te ondersteunen die de verhouding van Dordrecht met water, de haven, scheepvaart en andere maritieme aspecten aan een breed publiek uitdragen.

De Sponsorbijdrageregeling ‘Dordrecht & Water’, voortkomend uit deze samenwerking tussen HbR en Dordrecht Marketing & Partners is nu opengesteld. Aanvragen moeten uiterlijk 28 maart 2023 zijn ingediend.

Deze sponsorbijdrageregeling kent twee onderdelen:

  • Vijf (kleine) projecten of organisaties ontvangen op basis van loting een sponsorbijdrage van € 1.000,-
  • Twee evenementen of projecten ontvangen elk een sponsorbijdrage van € 12.500. De winnaar van deze prijsvraag wordt gekozen door een jury, waarin onder andere vertegenwoordigers van het Havenbedrijf, de gemeente Dordrecht en Dordrecht Marketing plaats hebben.

In even jaren wordt vanuit op basis van de sponsorovereenkomst het evenement ‘Dordt in Stoom’, dat om het dat om het jaar plaatsvindt, ondersteund. In oneven jaren wordt op deze wijze een bijdrage geleverd aan evenementen en activiteiten waarbij de verhouding tussen Dordrecht en water, haven, scheepvaart en/of andere maritieme aspecten een rol spelen.

Alle informatie over Sponsorbijdrageregeling ‘Dordrecht en Water’ is te vinden op de website www.dordrechtenwater.nl. Daar kunnen ook de formulieren om een aanvraag te doen worden gedownload. Op de website zijn ook de eerdere winnaars opgenomen.