Persbericht 5 oktober 2017

PERSBERICHT

Dordrecht, donderdag 5 oktober 2017

Winnaars prijsvraag Sponsorregeling ‘Dordrecht & Water’ bekend gemaakt

Het Havenbedrijf Rotterdam en Dordrecht Marketing hebben op 5 oktober in het atrium van Intree Dordrecht de winnaars van de prijsvraag ‘Dordrecht & Water’ bekend gemaakt. AquActief, een consortium van watergerelateerde verenigingen, en de Stichting Brugwachtershuisjes ontvangen elk een sponsorbijdrage van €10.000. De winnaars hebben volgens een onafhankelijke jury projecten ingediend die het best de verbinding tussen de stad en het water kunnen versterken, én uit kunnen dragen aan een groot publiek. Daarnaast werd aan maatschappelijke organisaties Dordtse Kano en Kajak Vereniging Dajaks, Erica Events, KNRM, Oranjecomité en Stoomsleper Pieter Boele elk € 1.000 toegekend.

AquActief en Stichting Brugwachtershuisjes

Bij de beoordeling keek de jury naar verschillende elementen in de voorstellen: de relatie met water en haven, het publieksbereik, de haalbaarheid, maar bijvoorbeeld ook de creativiteit, aansprekendheid en de mate waarin het project ’typisch Dordts’ genoemd kan worden. De ingediende voorstellen waren zeer gevarieerd. Ook de winnaars zijn heel verschillend. AquActief werkt in een brede coalitie van organisaties aan een veelzijdig project om op een speelse manier de zelfredzaamheid en veiligheid van mensen op en om het water te verhogen. Gezien de alomtegenwoordigheid van water in Dordrecht cruciaal. De gezamenlijke pragmatische aanpak sprak de jury zeer aan. De Stichting Brugwachtershuisjes maakt een route langs 5 kunstwerken in Brugwachtershuisjes die als een lint door de binnenstad loopt. Ieder huisje krijgt een door Dordtse kunstenaars ontworpen eigen kunstwerk met een maritiem thema of gebaseerd op de Dordtse geschiedenis. De brugwachtershuisjes in de Dordtse binnenstad zijn kenmerkend maritiem erfgoed. De jury vindt met dat die met dit project een interessante nieuwe tijdelijke functie krijgen, die bijdraagt aan levendigheid en aantrekkelijkheid van de binnenstad.

Toekenning van 5 maal € 1.000

Maatschappelijke organisaties uit Dordrecht die een relatie hebben met water en/of de haven konden zich inschrijven voor 5 sponsorbijdragen van elk € 1.000. Wethouder Jasper Mos en Rik Dalmeijer (Havenbedrijf Rotterdam) trokken gezamenlijk winnaars uit de inzenders die aan de voorwaarden voldeden. Deze sponsorbijdragen gaan naar: Dordtse Kano en Kajak Vereniging Dajaks, Erica Events, KNRM, Oranjecomité en Stoomsleper Pieter Boele.

Beoordeling door onafhankelijke jury

Het was de eerste keer dat het Havenbedrijf Rotterdam en Dordrecht Marketing handen ineen sloegen om watergerelateerde initiatieven in Dordrecht te ondersteunen. Voor de beoordeling van de ingediende projecten voor een bijdrage van € 10.000 werd een onafhankelijke jury samengesteld. In deze jury zaten voorzitter Gerbrand Schutte (voormalig directeur Waterbus), Mathijs Verhagen (Havenbedrijf Rotterdam), Rick Naaktgeboren (Gemeente Dordrecht), Elias Ott (Directeur Koninklijke Van der Wees-groep) en Gerben Baaij (directeur Dordrecht Marketing). Het juryrapport is terug te lezen op www.dordrechtenwater.nl. Gerben Baaij, directeur van Dordrecht Marketing, is tevreden over ‘Dordrecht & Water’ en de winnaars: “Het is de eerste keer dat we op deze manier samenwerken met het Havenbedrijf. Ik ben heel blij dat we op deze manier gezamenlijk een bijdrage kunnen leveren aan mooie initiatieven en organisaties in Dordrecht. Ik kijk nu al uit naar de volgende editie.”

Rik Dalmeijer, gebiedsmanager Havenbedrijf Rotterdam: “Wij vinden het als Havenbedrijf belangrijk om op deze manier als beheerder van de Dordtse Zeehaven een bijdrage te leveren aan maatschappelijke ontwikkelingen in Dordrecht.”

Ook via deze weg feliciteren wij alle winnaars. In 2019 stellen Havenbedrijf Rotterdam en Dordrecht Marketing opnieuw de sponsorregeling ‘Dordrecht & Water’ open.

Achtergrondinformatie:

Dordrecht en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De stad omarmt het rijke verleden waarin zij floreerde als handelsplaats aan het water. Vandaag de dag speelt water voor Dordrecht nog steeds een belangrijke rol. Het Havenbedrijf Rotterdam (en Dordrecht Marketing stimuleren met de sponsorregeling ‘Dordrecht & Water’ initiatieven die de (historische) verbinding tussen de stad en het water versterken en aan een groot publiek uitdragen. Hiervoor zijn in 2017 en in 2019 bijdrages beschikbaar. In 2018 wordt het evenement Dordt in Stoom ondersteund.

‘Dordrecht & Water’ is een initiatief van Havenbedrijf Rotterdam en Dordrecht Marketing.