Stichting Verborgen Stad en het Dordts Patriciërshuis ontvangen sponsorbijdrage Havenbedrijf Rotterdam

Op donderdag 11 juli 2019 maakte wethouder Maarten Burggraaf bekend dat Stichting De Verborgen Stad en het Dordts Patriciërshuis dit jaar ieder € 10.000,- ontvangen vanuit de Sponsorregeling van Havenbedrijf Rotterdam.

Stichting De Verborgen Stad

Deze stichting ontwikkelt een app over geschiedenis van onder andere handel en scheepvaart in Dordrecht. Dit project Synode 5D is een eerste stap om in 2020, wanneer Dordrecht 800 jaar bestaat, een groot deel van de binnenstad in 3D te reconstrueren, in meerdere tijdslagen (4D) met achterliggende informatie (5D). Zo wordt gewerkt aan een nieuwe, digitale manier om geschiedenis en erfgoed toegankelijk te maken.

Het Dordts Patriciërshuis

Dit museum is gevestigd in een monumentaal pand aan de Wolwevershaven 9 aan één van de drukst bevaren drierivierenpunten van Europa. Het ontvangt jaarlijks 15.000 bezoekers. Met het geld wil men een blijvende digitale maquette laten maken van het huis voor voorlichting ter ondersteuning van het museum.

De twee sponsorbijdrages van €10.000 zijn geselecteerd door een onafhankelijk jury. In de jury zitten voorzitter Eric Schipper (directeur Waterbus), Mathijs Verhagen (Havenbedrijf Rotterdam), Rick Naaktgeboren (Gemeente Dordrecht), Joop Hylkema (onder andere vm. Divisie Directeur bij IHC Merwede) en Gerben Baaij (directeur Dordrecht Marketing).

Daarnaast hebben vijf projecten een sponsorbijdrage van € 1.000 ontvangen, deze projecten zijn door loting verdeeld onder inzenders. Het gaat om:

  • Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
  • Stichting DE STAD
  • WSV 87
  • Dordtse Reddingsbrigade #2
  • Yulius het Tij

Over de Sponsorbijdrage en Havenbedrijf Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam verzorgt het nautisch beheer en de exploitatie van de haventerreinen van Dordrecht Inland Seaport. Het Havenbedrijf vindt het belangrijk om in steden waar het actief is, bij te dragen aan een prettig woon- en leefklimaat.

Het Havenbedrijf heeft daarom sinds 2017 een sponsorovereenkomst met Dordrecht Marketing gesloten om ‘Dordt in Stoom’ te sponsoren en in de tussenliggende jaren steeds twee evenementen of activiteiten waarbij haven, scheepvaart of andere maritieme aspecten een rol spelen. Die ontvangen elk €10.000,-. Daarnaast worden vijf kleine projecten via loting met €1.000,- gehonoreerd.