Persbericht 05 April 2024

Persbericht:

Aanmelden Sponsorbijdrage ‘Dordrecht & Water 2024’ van start


De Sponsorbijdrageregeling ‘Dordrecht & Water’, een samenwerking tussen het Havenbedrijf Rotterdam en Dordrecht Marketing & Partners, is wederom opengesteld.

Dit jaar wordt Dordt in Stoom wederom ondersteund en daarnaast maken maar liefst 10 kleinere initiatieven (evenementen/activiteiten) kans op een ondersteuning van €1.000,-.

Organisaties, evenementenorganisatoren en andere partijen in de stad worden opgeroepen om uiterlijk 30 april hun aanvraag in te dienen. Iedereen met een goed idee voor een evenement, project of activiteit die de verbondenheid van Dordrecht met de thema’s haven en water versterkt en uitdraagt kan dit doen. Half mei 2024 worden de winnaars bekend gemaakt.

Alle informatie en voorwaarden aan de Sponsorbijdrageregeling ‘Dordrecht en Water’  zijn te vinden op de website www.dordrechtenwater.nl. Daar kunnen ook de formulieren om een aanvraag te doen worden gedownload.

 Achtergrond

Havenbedrijf Rotterdam verzorgt het nautisch beheer en de exploitatie van de haventerreinen van Dordrecht Inland Seaport. Het Havenbedrijf vindt het belangrijk om in steden waar het actief is, bij te dragen aan een prettig woon- en leefklimaat.

Het Havenbedrijf heeft sinds 2017 een sponsorovereenkomst met Dordrecht Marketing & Partners. In de even jaren wordt een sponsorbijdrage aan ‘Dordt in Stoom’ geleverd. In oneven jaren werd een sponsorbijdrage aan meerdere evenementen of activiteiten gegeven. Dit jaar is ook voor het eerst in een even jaar geld voor dat laatste beschikbaar.


Niet voor publicatie: Voor meer informatie: www.dordrechtenwater.nl

Gerben Baaij, directeur Dordrecht Marketing +31 (0)653626415 of g.baaij@dordrecht.nl